Bjørsvik sett av over 1700…

Bjørsvik er populære også på internett.
Eit klipp som ligg på http://www.brassbandtube.com er vorte sett av over 1700!

Brillante med Tormod og Bjørn:

Advertisements