Styret

Siri Smith-Giske (leder)
Gry Viola Impelluso (nestleder)
Ann- Cathrin Helle Lura (kasserer)
Tormod Flaten (musikk og arkiv)
Svein H Giske (musikk og dirigent)
Asbjørn Hauge (vara)
Therese Hauge (vara) 

Advertisements