Gry Viola Impelluso

Instrument: Flygelhorn

Brass band-nerden har vendt attende frå Junaiten sugen på god musikk og godt demokrati! Spelte i Radøy Brass, Manger Musikklag og Eikanger-Bjørsvik Musikklag før eg gifta meg med ein amerikaner og drog over dammen. Me produserte to søte små i rask rekkefølgje som no følgjer i mamma sine fotspor.Tykkjer at Bergen og Nordhordland er verdas beste plassar å bu, så mann og born måtte berre bli med «heim» då lengten blei for stor.

Grys e-postadresse

Advertisements