Bjørsvik Ung Brass i Bergen 22. og 23. april 2016

Bjørsvik Brass arrangerer den tredje samlingen for skolekorps i Bergensregionen
på Skranevatnet skole/Ytrebygda kultursenter 22. og 23. april 2016.
Det blir bare korpsspilling – fredag fra 17.30-20.00 og lørdag fra 11.00-17.00
(inkl. hentekonsert).
I år blir det dessverre ikke juniorkorps, da Flesland ikke har mulighet til å hjelpe oss denne gangen – bare ett korps for de mellomste (ca 11-13 på nivå med hovedkorpset fra i fjor) og ett for de eldste (ca 13 og oppover med mer avansert repertoar).
Vi er fleksible og lar dere selv vurdere hvilket korps dere tror dere hører hjemme i.

Sturle Berntsen dirigerer mellomkorpset og Bengt Florvåg dirigerer «dei eldste».

Påmelding her
BUB bred

Støttet av:

bergenkommune

og

frifond

Reklame